Pomoc przy negocjacjach rodzinnych

Mediacje Łódź

Udzielamy pomocy na drodze do rozwiązania sporu. Stosujemy metodę dobrowolnych negocjacji w towarzystwie osoby trzeciej. Prowadzone przez nas, na terenie Łodzi, mediacje opierają się na zasadzie dobrowolności, bezstronności, która pomaga w formułowaniu wniosków i poufności, która zapewnia tajność negocjacji.